Belgian UNICA2018 programm

L'annonce du programme cinématographique belge UNICA 2018 est attendue pour

la fin du mois de juin.

 

De bekendmaking het ingezonden belgisch UNICA 2018 filmprogramma wordt einde van de maand juni verwacht.

 

Die Ankündigung des eingereichten belgischen Filmprogramms UNICA 2018 wird für Ende Juni erwartet.

Dans le cadre du règlement européen GDPR sur la confidentialité, Facineb déclare que les données que vous lui fournissez ne seront utilisées que pour le concours FMF, seront stockées dans le serveur cloud de données Facineb et seront conservées jusqu'à 2 ans. Vous avez le droit de demander soit une copie, soit la modification ou soit la destruction des données enregistrées.

 

In het kader van de Europese privacy reglementering GDPR verklaart Facineb dat de door u verstrekte gegevens bij inschrijving enkel gebruikt worden voor de door haar ingerichte 1-minuut wedstrijd, worden opgeslagen in de Facineb data cloud server en maximaal 2 jaar bewaard zullen zijn. U heeft het recht de bewaarde gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten vernietigen.

 

Im Rahmen der europäischen Datenschutzrichtlinie DSGVO erklärt Facineb, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten nur für den von Ihnen eingereichten 1-minütigen Wettbewerb verwendet , im Facineb Datencloud-Server bis zu 2 Jahre gespeichert werden. Sie haben das Recht, die gespeicherten Daten anzufordern, ändern zu lassen oder zu vernichten.

 

FACINEB asbl vzw npo

Belgium - België - Belgique - Belgien

bank: IBAN BE78 4775 6258 2186

e-mail: administration@facineb.be

updated 11 june 2018 16:11

 

© Copyright 2018. All Rights Reserved.