Belgian program UNICA2019

Le programme cinématographique belge


Het Belgische filmprogramma


Das belgische Filmprogramm


UNICA 2019 Zeist, The Netherlands

Projection Film Projectie :

Jeudi / Donderdag  29/08/2019   9:00


1.  Petits câlins

      Francine Sterckman

      04:00


2.  Ambachtelijk

     Tony Jacobs

      10:00


3. Elle et moi

     Jacques Dufossé

     09:00


4.  Het zwembad

     Werner Haegeman

     17:00


5.  Il est plus tard qu'on pense

     Jean-Marc Lonfils

     11:00

                   WMMC 2019 (World Minute Movie Cup)


        PROJECTIES  /  PROJECTIONS :   Vrijdag / Vendredi  30/082019  20:00


        Zijn ingeschereven voor de preselectie  /   Sont inscrits à la présélection :


     1. SPLIT TIME

         François Wouters

         00:01:00


     2. NEXT

         Bart Segers 

         00:01:00

Dans le cadre du règlement européen GDPR sur la confidentialité, Facineb déclare que les données que vous lui fournissez ne seront utilisées que pour le concours FMF, seront stockées dans le serveur cloud de données Facineb et seront conservées jusqu'à 2 ans. Vous avez le droit de demander soit une copie, soit la modification ou soit la  destruction des données enregistrées.


In het kader van de Europese privacy reglementering GDPR verklaart Facineb dat de door u verstrekte gegevens bij inschrijving enkel gebruikt worden  voor de door haar ingerichte 1-minuut wedstrijd, worden opgeslagen in de Facineb data cloud server en maximaal 2 jaar bewaard zullen zijn. U heeft het recht de bewaarde gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten vernietigen.


Im Rahmen der europäischen Datenschutzrichtlinie DSGVO erklärt Facineb, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten nur für den von Ihnen eingereichten 1-minütigen Wettbewerb verwendet , im Facineb Datencloud-Server  bis zu 2 Jahre gespeichert werden. Sie haben das Recht, die gespeicherten Daten anzufordern, ändern zu lassen oder zu vernichten.


FACINEB  asbl vzw npo

Belgium - België - Belgique - Belgien

bank: IBAN BE78 4775 6258 2186

e-mail:  administration@facineb.be

updated 05  08  2019 16:30

 

© Copyright 2019. All Rights Reserved.